Notícies   |   Agenda
Procés participatiu

El procés participatiu es basa en el Programa de Participació Ciutadana en el Procés de Formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls. Aquest programa  és una iniciativa institucional promoguda per l'Ajuntament que té com a objectiu fomentar la participació en qüestions urbanístiques de ciutat, tot apostant per la iniciativa ciutadana i el moviment associatiu, una opció política estretament relacionada amb la innovació en el govern local i la qualitat democràtica.

El desenvolupament i elaboració del Programa ha buscat en tot moment el consens entre les diferents forces polítiques amb representació a l’Ajuntament, així com fer un pas més enllà d’allò que exigeix la normativa, tot desenvolupant un seguit d’instruments i eines de participació que garanteixin la màxima transparència en l’elaboració del nou POUM. Aquest programa va ser aprovat per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament de Valls en sessió ordinària el dia 4 de juny de 2010

Es distingeixen dues grans fases en el desenvolupament del Programa: la fase prèvia a l’aprovació de l’avanç del pla (percepció general de ciutat per part de la ciutadania i teixit associatiu) i els moments posteriors a aquesta aprovació, que s’encaminen cap a l’aprovació inicial i provisional i definitiva del POUM.

Amb aquesta finalitat es creen els següents espais de participació i de seguiment: la Comissió de Seguiment Institucional (òrgan político-tècnic), el Fòrum d'Entitats, el Fòrum de Ciutadania i la Comissió de Participació Ciutadana. Aquests espais, on hom podrà exercir la participació de manera presencial, són complementats amb el que anomenem "participació no presencial", que té com a exponent més representatiu aquest espai web.

Us encoratjo a participar tant presencialment, si és el cas, com dient la vostra a través dels canals establerts i de les aplicacions interactives que ofereix aquest web.

Pròxims esdeveniments
Ajuntament de Valls
Regidoria de Planificació Territorial
Plaça del Blat, núm. 1 - 43800 Valls (Tarragona)
Telf. 977 636 010 - ajuntament@valls.cat

Nota legal
Amb la col·laboració de
Generalitat de Catalunya